Bakgrund Lars Hjort

Lars Hjort, Elkraftingenjör
Har över 30års erfarenhet från den svenska elkraftsbranschen, dels genom olika befattningar inom ASEA/ABB och dels genom att driva egna företag sedan år 2000.

Inom ASEA/ABB låg tyngdpunkten på olika typer av anläggningsleveranser inom elkraftdistributionsområdet vilket gav god marknadskännedom samt god kunskap om teknik, komplexa affärer, avtal, driva projekt, entreprenadjuridik mm.  Började att som ung chef bygga upp nätstationsverksamheten i Falkenberg och fortsatte sedan i olika befattningar för att under de sista åren som divisionschef inom ABB Distribution leda den svenska anläggningsverksamheten med 180 anställda och ca: 700 MSEK i omsättning.

Har som egen företagare inom HM Power koncentrerat sig på marknadsföring, försäljning och projekthantering av mätinsamlingssystemet Turtle.

Är VD i bolaget Nätstations Alliansen som startades 2001 och som under god lönsamhet vuxit organiskt och blivit en av marknadens betydelsefullaste aktörer när det gäller lite tyngre och mer komplexa nätstationer.

Jobbar i nätverk med andra kompetenser och företag för att förverkliga nya idéer inom elkraftområdet