Elfack i Göteborg

Elfack i Göteborg

2011-05-16 HM Power ställde upp på mässan tillsammans med sina partnerbolag. Den stora nyheten var lanseringen av Smart Ring. Ställverket väckte stor uppmärksamhet, men det gjorde också intressanta system och produkter för laddning av elbilar, för mätinsamling och för Smarta Elnät.