Lagförslag timmätning

Lagförslag timmätning

2012-02-13 Regeringen lägger lagförslag om att den hushållskund som tecknar sådant avtal med sin elhandlare att han behöver timmätning ska också få timmätning utan kostnad. HMP Support har följt diskussionerna noggrant. Även om förståelsen kring nyttan av lagförslaget är begränsad så har HMP Support förberett kostnadseffektiva lösningar till Turtle kunderna. Informationen kommer att spridas inom närmsta veckorna.