Nytt bolag med inriktning på laddinfrastruktur för elfordon bildas

Nytt bolag med inriktning på laddinfrastruktur för elfordon bildas

2009 HM Power startar, tillsammans med andra ägare, bolaget Park&Charge. Bolaget utvecklar och levererar infrastruktur för laddning av el- och elhybridbilar. Inom partnergruppen finns omfattande kompetens kring kraftdistribution, mätinsamling, kommunikation och en support- och serviceverksamhet för mätinsamling. Genom komplettering av kompetens kring IT och betalsystem kan bolaget erbjuda hela kedjan av lösningar från hur kraft hämtas från kraftdistributörens nät fram till faktureringen av laddningen till slutkund.