Smakstart för Smart Ring

Smakstart för Smart Ring

2012-03-15 Smart Ring har fått en smakstart i Sverige trots att HM Power´s strategi varit att ”skynda lite långsamt”. Ett 25-tal nätbolag har redan många Smart Ring i drift. Ställverket är främst tänkt som nätstationsställverk men används också av industri och nätbolag som fördelningsställverk. HM Power rustar för fortsatt växande volymer.