Test felindikatorer kombinerat med Smart Ring

Test felindikatorer kombinerat med Smart Ring

2011-12-15 Tester görs med felindikatorer från Protrol kombinerat med Smart Ring.  De visar att det är fullt möjligt att sektionera bort felaktig kabeldel i ett mellanspänningsnät utan annan störning för slutkunden än en blink i nätet. Här finns intresse och nyfikenhet inte bara från svenska nätbolag utan också av ett par av världens största kraftdistributörer.