Partners

HM Power försöker åstadkomma kundvärde genom samarbete i nätverk med andra företag. Djupaste samarbetet sker med följande företag som ingår i en gemensam nätverks- och ägarstruktur:

 

HMP Support AB - www.hmpsupport.se

Nätstations Alliansen AB - www.natstationsalliansen.se

Svenska Kraftmontage AB - www.kraftmontage.se

Protrol AB - www.protrol.se

Park&Charge AB - www.park-charge.se

HM Power Guadong Co, Ltd - www.hmpower.cn