Felindikatorer och distributionsskydd

IPC

Inom bolaget Protrol finns spetskompetens kring de komplexa processer som inträffar under några millisekunder vid fel i elnäten. Genom att intelligent fånga upp dessa kan enastående nytta erbjudas elnätbolagen. Ett exempel är en felindikator som klarar att indikera mycket små jordfelsströmmar i nät med högohmigt jordad nollpunkt. Felindikatorn hjälper till att minska avbrottstider i nätet till ett minimum. Läs mer.