Nätstationer

Nätstationer

År 2001 etablerades bolaget Nätstations Alliansen, som en leverantör fri att välja den bästa elutrustningen oavsett fabrikat för respektive kund och tillfälle i sina nätstationsleveranser. Bolaget är idag bland de största vad avser betongnätstationer. Största styrkan ligger i elektriskt och anläggningsmässigt komplicerade stationer där erfarenhet och kompetens värderas högt. Läs mer här .