Smart Ring

Smart Ring - kompaktställverk 12kV

Ett nyutvecklat kompaktställverk för 12 kV, som lämnar 1960-talstekniken och är anpassat till framtidens krav på Smarta Nät.

Miljöanpassning genom frihet från SF6 gas.

Flexibilitet ger kostnadseffektivitet.

Läs mer om Smart Ring här.

Vill Du se en kort videopresentation, klicka här .