Smarta Nät - distributionsnät med minimala avbrottstider

Smarta Nät - distributionsnät med minimala avbrottstider

Kraven på elnätbolagen ökar ständigt. Det starkaste är nog krav på än bättre tillgänglighet i näten. Samhället har gjort sig än mer beroende av ständig elförsörjning och konsekvenserna vid avbrott blir oöverstigliga. HM Power kombinerar nya tekniker och kan därigenom erbjuda lösningar där avbrott reduceras till ”Just a blink of an eye” Dessutom ställer Smarta Nät, med bland annat omfattande lokal produktion, krav på nya lösningar. Klicka här.