Turtle

Turtle - mätinsamlingssystem

Vi täcker  genom mätinsamlingssystemet Turtle 15% av de svenska nätkunderna. Systemet har visat sig mycket kostnadseffektivt och driftsäkert och är mycket lämpligt  även för landsbygdsdistribution. Service och support av nätkunder med Turtle systemet liksom av komplettering av systemen sker av HMP Support. Läs mer. Allteftersom nya krav ställs från myndigheter och nätkunder utvecklas successivt nya passande lösningar. Försäljning sker även till andra Europeiska länder liksom till Kina.