Välkommen till HM Power

Välkommen till HM Power

Affärsiden är att försöka förstå problem och möjligheter hos elkraftsdistributörerna i Norden och att hitta attraktiva lösningar på dem. Det kan till exempel vara utrustningar och system för mätinsamling eller system för ökad tillgängligheten i nätet.

Det kan också bestå i att vi åstadkommer ett erbjudande inom ett område där det tidigare funnits få leverantörer eller bristande konkurrens.

Vi försöker arbeta i nätverk med kompetenser hos andra företag för att därigenom kunna åstadkomma mera och att göra det snabbare och kostnadseffektivare.

Smart Ring

Vårt erbjudande

HM Power´s senaste utvecklingsansträngning är Smart Ring, ett kompaktställverk för nätstationer och mindre fördelningsstationer. Utvecklingen har skett helt i egen regi med kanske de bästa kompetenser som finns att tillgå för närvarande. Tillverkning sker i Kina under vår kontroll och under vårt överseende.

HM Power har tidigare levererat system för insamling av mätvärden från hushållskunder till ett stort antal svenska nätbolag. I samband med leveranserna utvecklades en mätarlastbrytare med uppgift att kunna stänga av elabonnenter hemifrån kontoret.

HM Power har också aktivt bidragit till att nätbolagen år 2001 fått en ny kompetent nätstationsleverantör, Nätstations Alliansen,  och även till etablerandet av företaget Park&Charge som erbjuder infrastruktur för laddning av El- och Elhybridbilar.

HM Power har fler intressanta nysatsningar på gång bland annat lösningar för vindkraft.